Atenció al ciutadà

A EYOS facilitem la proximitat de les Administracions Públiques amb els ciutadans a través dels canals de missatgeria instantània preferits com WhatsApp.

Amb HOLAWAP s ́ofereix un Canal WhatsApp automatitzat de Comunicació i Atenció Ciutadana.

EYOS és omnicanal podent també facilitar la comunicació automatitzada a través dels canals Telegram, Messenger, Web etc

Opinió Ciutadana

Conegui com valoren els ciutadans els serveis públics .

A través de qüestionaris digitals divertits i intuïtius, coneixerà el grau de satisfacció dels ciutadans